Наукові записки НаУКМА – лідери використання!


Статистичні дані за 15 червня 2012 р.
про використання електронних версій наукової періодики України
------------------------------------------------------------------------------
 N/N Назва журналу (збірника наукових праць) Кількість звернень %
------------------------------------------------------------------------------

  1. Наукові записки НаУКМА 4679 2.24
  2. Науковий вісник НЛТУ України              3703    1.77
  3. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and
   Optoelectronics                     3586    1.72
  4. Доповіді Національної академії наук України       2917    1.40
  5. Електротехнічні та комп’ютерні системи         2845    1.36
  6. Восточно-Европейский журнал передовых технологий    2675    1.28
  7. Науковий вісник Волинського національного
   університету імені Лесі Українки            2214    1.06
  8. Вісник Національної академії наук України        2109    1.01
  9. Вісник Харківського національного університету     1908    0.91
 10. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
   фізичного виховання і спорту              1788    0.86
 11. Ядерна фізика та енергетика               1609    0.77
 12. Вісник Національного технічного університету
   Харківський політехнічний інститут           1597    0.76
 13. Вісник Національного університету Львівська політехніка 1535    0.73
 14. Форум права                       1209    0.58
 15. Праці Одеського політехнічного університету       1178    0.56
 16. Управління розвитком                  1177    0.56
 17. Вісник Черкаського університету             1171    0.56
 18. Наукові праці Вінницького національного технічного
   університету                      1164    0.56
 19. Фізика і хімія твердих тіл               1157    0.55
 20. Вісник Книжкової палати                 1043    0.50

Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/rating/20120615.html